Leňňe enjamy

Önümiň beýany:

Leeňiş enjamy - IWYHG gidrawlik seriýasy ekskawator öldüriji erginler üçin niýetlenendir.Olarda ýokary iş basyşy, oňat durnuklylyk, ykjam gurluş, ýeňil agram we aňsat tehniki hyzmat bar.Dürli synp ekskawatorlary üçin öldüriji enjamlary saýladyk.Gyzyklanmalar üçin maglumat sahypasyny ýazdyryp bilersiňiz.


 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu seriýaekskawatordişli dişlihalka dişlilerini çykýan dişli şahalary arkaly öldürýän platformada sürüň.Gidrawlik we daşarky ýük täsirini göterip bilerler.Bu görnüşli swing enjamlary beýleki dürli enjamlarda, şol sanda giňden ulanyldyhowa platformalary, gurluşyk ulaglary, wegözlegçiler.

  Mehaniki konfigurasiýa:

  Swing dişligidrawlik motor, köp basgançakly planeta dişli gutusy, tormozbilen klapan bloktormozfunksiýasy.Aýratyn gurnama ölçegini kanagatlandyrmak üçin dizaýny üýtgetmek we müşderiler tarapyndan islenýän tizligi peseltmek derejesini üýtgetmek üçin elýeterlidir.Diş enjamlary barada has giňişleýin pikir alyşmak üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  swing dişli konfigurasiýasy

  IWYHGEkskawator swing dişliEsasy parametrleri:

  Çykyş momenti (Nm)

  Tizlik (rpm)

  Gatnaşyk

  Bahalandyrylan basyş (Mpa)

  Çalyşma (ml / r)

  Motor çalyşmagy (ml / r)

  Agramy (Kg)

  Ekskawator görnüşi (Ton)

  2600

  0-80

  19.6

  20

  1028.87

  52.871

  70

  8

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER