IYJP Custom Made Capstan - *** C.

Önümiň beýany:

Gidrawlik Kapstan- IYJ-P seriýasy kompaniýamyzyň patentlenen önümleri.Klapan bloky bilen enjamlaşdyrylanlygy sebäpli, kapstanlar diňe bir ýönekeýleşdirilen gidrawlik ulgamyny talap etmän, sürüjileriň ygtybarlylygyny hem gowulaşdyrýarlar.Olarda ýokary başlangyç we iş netijeliligi, uly güýçli, pes ses, ýokary ygtybarlylyk, ykjam gurluş we çykdajy tygşytlylygy bar.Maglumat sahypasyndan has köp gidrawliki kapstan tapyň.


 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu gidrawlik kapstan seriýasy gämi we paluba tehnikalarynda giňden ulanylýar.

  Mehaniki konfigurasiýa:Tormoz we artykmaç ýüklemek funksiýasy bolan klapan bloklaryndan, gidrawlik hereketlendirijiden, planeta dişli gutusyndan, çygly tormozdan, kapstanyň kellesinden we çarçuwasyndan ybarat.Iň oňat gyzyklanmalaryňyz üçin ýöriteleşdirilen üýtgeşmeler islendik pursatda elýeterlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER