Винч за прицврстување и позиционирање на серијата IYJ-C