Објекти

 

Композитен машински алат за вртење DMG
Хоризонтален центар за обработка на DMG
Мелница со висока прецизност
Работилница за прецизност на компанијата
Работилница за склопување на мотори
Швајцарска увезена цилиндрична мелница
Машински алат за вртење и глодање Mazak
Машина за мерење со три координати
Машина за нумеричка контрола
Хидраулична работилница INI
Работилница за роботи
Тест кревет за хидрауличен менувач и уред за вртење