Enjamlar

 

DMG öwrüm freze kompozit maşyn guraly
DMG Gorizontal işleýiş merkezi
“HighPrecision Grinder”
Kompaniýanyň takyk ussahanasy
Motor ýygnamak ussahanasy
Şweýsariýadan getirilen silindr ýylmaýjy
Mazak öwrüm we freze maşyn guraly
Üç koordinat ölçeg enjamy
San dolandyryş enjamy
INI gidrawlik ussahanasy
Robot ussahanasy
Gidrawlik geçiriji we siňdiriji enjam synagdan geçirildi