வசதிகள்

 

DMG டர்னிங்-மிலிங் கூட்டு இயந்திர கருவி
DMG கிடைமட்ட இயந்திர மையம்
உயர் துல்லிய கிரைண்டர்
நிறுவனத்தின் துல்லிய பட்டறை
மோட்டார் அசெம்பிளி பட்டறை
சுவிஸ் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உருளை கிரைண்டர்
மசாக் திருப்புதல் மற்றும் அரைக்கும் இயந்திர கருவி
மூன்று ஆய அளவீட்டு இயந்திரம்
எண் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம்
INI ஹைட்ராலிக் பட்டறை
ரோபோ பட்டறை
ஹைட்ராலிக் டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் ஸ்லீவிங் டிவைஸ் டெஸ்ட்பெட்