امکانات

 

ابزار کامپوزیت تراشکاری DMG
مرکز ماشینکاری افقی DMG
آسیاب با دقت بالا
کارگاه دقیق شرکت
کارگاه مونتاژ موتور
آسیاب استوانه ای وارداتی سوئیس
ابزار تراش و فرز مزک
دستگاه اندازه گیری سه مختصات
دستگاه کنترل عددی
کارگاه هیدرولیک INI
کارگاه ربات
بستر آزمایش دستگاه انتقال و چرخش هیدرولیک