Βαρούλκο πρόσδεσης και τοποθέτησης της σειράς IYJ-C