Cơ sở

 

Máy công cụ hỗn hợp tiện phay DMG
Trung tâm gia công ngang DMG
Máy mài chính xác cao
Xưởng chính xác công ty
Xưởng lắp ráp động cơ
Máy mài hình trụ nhập khẩu Thụy Sĩ
Máy phay và tiện Mazak
Máy đo ba tọa độ
Máy điều khiển số
Xưởng thủy lực INI
Xưởng Robot
Thử nghiệm thiết bị truyền động và quay thủy lực