Haryt wideolary

INM seriýaly gidrawlik motor

• Çalyşma aralygy 60-4300ml / r
• Italiýa SAI kompaniýasynyň GM seriýaly motoryny çalyşmak
• efficiencyokary netijelilik, uly ygtybarlylyk
• Akym paýlaýyş enjamlarynyň giň topary;
• ýüplükli kartrij klapanlary we tizligi ölçeýji enjamlar birleşdirilip bilner.

IPM seriýaly gidrawlik hereketlendiriji

• Çalyş aralygy 50-6300ml / r
• Intermot hereketlendirijilerini we şol bir süýşýän Calzoni hereketlendirijilerini çalyşmak
• specialörite bejergisi bilen ýeňi ýeň sebäpli has ygtybarly

IMB seriýaly gidrawlik hereketlendiriji
• Çalyşma aralygy 1000-6300ml / r
• “Staffa HMB” seriýaly hereketlendirijileri şol bir göçürme çalyşmak
• Statiki basyş deňagramlylygy, ýokary basyşa garşylyk, uzak ömür

IY seriýaly gidrawlik geçiriji enjam

• integrokary integrirlenen, ykjam gurluş
• Pes tizlikli we ýokary torkly hereketlendirijini ulanyp, ýokary netijelilik
• Her dürli kranlara degişlidir
• Düzeltmegi goldaň

IYJ seriýaly gidrawlik çeňňek
• Statik üýşmeleň sürüjisi üçin gidrawlik şkaf
• integrokary integrirlenen, ykjam gurluş
• Pes tizlikli we ýokary torkly hereketlendirijini kabul edip, gowy durnuklylyk
• lifhli göteriji we çekiji enjamlar üçin amatly
• Düzeltmegi goldaň

Işleýän çeňňek
• integrokary integrirlenen, ýokary netijelilik
• Iki gezek tormoz ulgamy sebäpli ygtybarly we ygtybarly
Passengerolagçylary götermek üçin amatly
• Düzeltmegi goldaň

Deňiz halas ediş gämisi
• integrokary integrirlenen, ykjam gurluş
• efficiencyokary netijelilik we howpsuzlyk
• Solace Code, DNV şahadatnamasyna laýyk gelýär

IYJ seriýaly gidrawlik çeňňek
• integrokary integrirlenen, ykjam gurluş
• andokary we pes tizlikli gidrawlik hereketlendirijini ulanyp, tizligi sazlap bolýar
• Energiýany tygşytlamak we ýokary netijelilik
• CCS, DNV ... we ş.m.
• Düzeltmegi goldaň

IGH seriýaly gidrawlik öldürmek
• “Rexroth” şaftynyň aýlanyş reduktoryny çalyşmak
• integrokary integrirlenen, ykjam gurluş
• speedokary tizlikli hereketlendirijini we oturdylan tormozy ulanyp, ýokary basyşa garşylyk we uly güýç dykyzlygy
• Kran aýlanyşynyň ähli görnüşleri üçin amatly
• Düzeltmegi goldaň

IYJ içerki uzaldyjy we daşarky saklaýjy gidrawlik şkaf
• speedokary tizlikli hereketlendiriji, uly ýük göterijiligi
• Içerki giňeliş, erkin peseltmek üçin çalt ýapyşdy
• Daşarky tormoz mehanizmi bilen nokat tormozy
• Easyeňil tehniki hyzmat we abatlaýyş
• Düzeltmegi goldaň

IYJ balykçy gaýygy deňiz gämisi
• Diş gysgyjy bilen goşa deprek
• Disk tormozyny gysyň
• Iki gezek deprek

IYJ ýük maşynynyň kran şkafy
• Ykjam we ýeňil gurluş
• efficiencyokary netijelilik, gowy ygtybarlylyk
• Düzeltmegi goldaň

IYH ýük maşynynyň kran öldüriji enjamy
• Ykjam we ýeňil gurluş
• efficiencyokary netijelilik, uly ygtybarlylyk
• Düzeltmegi goldaň

IGT gabyk öwrüm seriýaly sürüjisi bölümi
• “Rexroth” -yň gabykdan gabykly dişli gutularynyň doly diapazonyny çalyşmak
• winokary basyşly we ýokary tizlikli porşenli hereketlendiriji, wintli hereketlendiriji we syýahat sürüjisi üçin amatly
• Düzeltmegi goldaň

IGY syýahat motory
• Nabotesco, KYB, NACHI, Doosan, JEIL we JESUNG syýahat motorlarynyň doly toplumyny çalyşmak.
• efficiencyokary netijelilik, uly ygtybarlylyk
• Düzeltmegi goldaň