Güýçler

INI Gidrawlik1996-njy ýylda esaslandyrylan, Hytaýyň Ningbo ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär.Kompaniýanyň 500 işgäri bar we önümçilik desgalarynyň ýüzlerçe million gymmaty bar.Bizde 48 milli oýlap tapyş patenti we ýene ýüz patent bar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin takyk gidrawlik önümlerini taslamak we öndürmek, başlanymyzdan bäri hemişe maksadymyzdyr.

Tejribesi gidrotehniki in engineeringenerçilik toparymyz bar.Zehinlerimiz, gidrawliki mehaniki tejribesi üçin Hytaýyň Döwlet Geňeşi tarapyndan sylaglanan uly inereneriň ýolbaşçylygyndaky ýokary okuw jaýlaryndan, magistrlerden doktorlyk derejesine çenli.Gözleg we barlag bölümimiz 2009-njy ýylda Hytaýyň Zhejiang welaýat ylym we tehnologiýa gullugy tarapyndan Statik we Gidrawlik Drive welaýat ýokary tehnologiýaly gözleg we ösüş merkezi diýlip atlandyryldy. Mundan başga-da, her ýyl Germaniýanyň gidrawlik mehaniki hünärmenler topary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we toparymyzy güýçlendirýäris global in engineeringenerçilik taslamasy.Üstünligimiziň iň möhüm resepti, müşderilerimiziň iň uly peýdalaryny durmuşa geçirmek üçin zehinlerimizi we önümçilik ukybymyzy sintez etmekdir.Özbaşdak ösen tehnologiýalara esaslanyp, dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimizi yzygiderli kämilleşdirmek bize häzirki zaman bazaryna elmydama innowasiýa we iň ýokary hilli gidrawlik önümlerini getirmäge mümkinçilik berýär.

Hytaýda gidrawlika we mehanika pudagy üçin Senagat we milli standart üçin goşant goşanlardan biridigimize buýsanýarys.Milli standart JB / T8728-2010 "Pes tizlikli ýokary torkly gidrawlik motor" taýýarlamakda esasy rol oýnadyk. Mundan başga-da, GB / T 32798-2016 XP görnüşli Planeta dişli reduktor, JB / T 12230 milli standartyny taýýarlamaga gatnaşdyk. -2015 HP görnüşli planeta dişli reduktor we JB / T 12231-2015 JP görnüşli planeta dişli reduktor & Bahalandyrma, GXB / WJ 0035-2015 Gidrawlik ekskawator açar gidrawliki komponentler assambleýasynyň ygtybarlylygyny barlamak usullary we klassifikasiýa we baha bermek. Recentlyakynda, Zhejiang, esasan, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen Gidrawlik Winç, T / ZZB2064-2021 barada kepilnama standartyny ýasady. neşir edildi we 2021-nji ýylyň 1-nji martyndan bäri durmuşa geçirildi.

Höweslerimizi, zehinlerimizi we takyk önümçilik we ölçeg desgalarymyzy birleşdirip, derýa, umman, düzlük, dag, çöl ýa-da buz örtügine garamazdan, üstünlik gazanmaga we işiňizi giňeltmäge kömek etmek isleýäris.

Nemes hünärmenleriniň görkezmesi
Hil dolandyryşy
Hil dolandyryşy