Vybavenie

 

Kompozitný obrábací stroj na sústruženie a frézovanie DMG
Horizontálne obrábacie centrum DMG
Vysokopresná brúska
Workshop presnosti spoločnosti
Dielňa na montáž motorov
Valcový mlynček z dovozu zo Švajčiarska
Sústružnícky a frézovací stroj Mazak
Trojsúradnicový merací stroj
Numerický riadiaci stroj
Hydraulická dielňa INI
Robotická dielňa
Testovacia plocha hydraulickej prevodovky a otočného zariadenia