naše zariadenie

Innovation and precision are always what we pursue. We are committed to delivering our standard hydraulic products and satisfying customers’ specific needs to realize their desired engineering solutions. This commitment always inspires us to keep looking for new and more advanced methods to improve our production facilities and measuring instruments.  We warmly welcome your visit.  

DMG sústružnícke a frézovacie Composite obrábacie stroj
DMG Horizontálne obrábacie centrum
Vysoko presné Grinder
Spoločnosť Precision Workshop
Motor workshop zostava
Švajčiarsky dovážajú valcová brúska
Mazak sústruženie a frézovanie Obrábacie stroj
Tri poloha merací prístroj
Číslicovo riadené stroje
Skúška typu Bench
Typ testu posteľ