INI ବିଷୟରେ

INI ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ |କୋଡିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୱିଚ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗିଅରବକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମେ ଏସିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚତୁର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା ହେଉଛି ବଜାରରେ ଦୃ ust ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା |26 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମ-ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନର ବିକାଶ କରିଛୁ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଚ୍, ପ୍ଲାନେଟେରିଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ, ସ୍ଲୁଇଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମୋଟର, ପମ୍ପ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବିଶ୍ ability ସନୀୟତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦୃ strongly ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ର, ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଜାହାଜ ଏବଂ ଡେକ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ଅଫ-ଶୋର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୀମିତ ନୁହେଁ |

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ worldwide ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ EC- ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, BV MODE, DNV GL ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇସି ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କନଫର୍ମିଟି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଓଲିଉଡର ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଚାଇନା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଘରୋଇ ବଜାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, Russia ଷ, ତୁର୍କୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ, ଭିଏତନାମ, ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଛୁ।ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସେବା ପରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆବୃତ ହୁଏ |