ນວຍຄວາມສະດວກຂອງພວກເຮົາ

Innovation and precision are always what we pursue. We are committed to delivering our standard hydraulic products and satisfying customers’ specific needs to realize their desired engineering solutions. This commitment always inspires us to keep looking for new and more advanced methods to improve our production facilities and measuring instruments.  We warmly welcome your visit.  

DMG ຫັນ, milling ເຄື່ອງມືເຄື່ອງ Composite
DMG ເຄື່ອງກຶງແບບແນວນອນ
HighPrecision Grinder
ບໍລິສັດ Precision ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງມໍເຕີ
ປະເທດສະວິດ grinder ເປັນຮູບທໍ່ກົມການນໍາເຂົ້າ
Mazak ປ່ຽນແລະເຄື່ອງມືເຄື່ອງ milling
ສາມ, ການປະສານງານເຄື່ອງວັດແທກ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມຈໍານວນຫລາຍ
ປະເພດການທົດສອບ Bench
ຕຽງການທົດສອບປະເພດ