គ្រឿងបរិក្ខារ

 

DMG ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនលាយ-កែច្នៃ-កិន
មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនផ្តេក DMG
ម៉ាស៊ីនកិនភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
សិក្ខាសាលាភាពជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុន
សិក្ខាសាលាដំឡើងម៉ូទ័រ
ម៉ាស៊ីនកិនរាងស៊ីឡាំងនាំចូលពីប្រទេសស្វីស
ម៉ាហ្សាក់ ឧបករណ៍បង្វិល និងម៉ាស៊ីនកិន
ម៉ាស៊ីនវាស់បីកូអរដោណេ
ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលេខ
សិក្ខាសាលាធារាសាស្ត្រ INI
សិក្ខាសាលាមនុស្សយន្ត
ឧបករណ៍បញ្ជូនធារាសាស្ត្រ និងឧបករណ៍រអិលត្រូវបានសាកល្បង