گواهینامه ها

گواهینامه ها و افتخارات

گواهی مدیریت کیفیت CCS، 2021

گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای CCS، 2021

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ 2.53، صفحه 1 2018

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ2.53، 2018~2023_Page_1

گواهی مدیریت کیفیت CCS، 2021

گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای CCS، 2021

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ 2.53، 2018 Page2

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ2.53، 2018~2023_Page_2

گواهینامه مدیریت زیست محیطی CCS، 2021

گواهینامه UDEM موتور و پمپ هیدرولیک، 2021

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ 2.53، 2018 صفحه 3

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ34، 2020_Page_1

گواهینامه مدیریت زیست محیطی CCS، 2021

گواهی UDEM وینچ هیدرولیک، 2021

گواهینامه UDEM دستگاه انتقال، 2021

گواهینامه نوع EC وینچ هیدرولیک IYJ34، 2020_Page_2

گواهینامه گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهی ISO14001:2001، 2015

اولین گواهی داخلی تشخیص نوع EC صادر شده توسط انجمن طبقه بندی نروژ (DNV)

گواهینامه آزمون نوع EC برای وینچ، 2015

گواهی وینچ سرنشین دار

گواهی پروژه ملی مشعل برای انتقال هیدرولیک سری IKY، 2007

گواهی بازرسی شیلات

گواهی تایید نوع برای محصول دریایی، 2013

گواهی ایمنی

گواهی استاندارد ایمنی کار، 2014

IYJW

گواهی پروژه ملی مشعل برای وینچ هیدرولیک IYJW، 2004

گواهی سیستم مدیریت کیفیت انجمن طبقه بندی چین

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، 2004

Quality Credit 3A Enterprises در چین

گواهی اعتبار کیفیت، 2008

گواهی علامت تجاری معروف ژجیانگ

گواهی نام تجاری معروف استان ژجیانگ، 2014

مرکز تحقیق و توسعه شرکت های فناوری پیشرفته

گواهی مرکز تحقیقات و توسعه شرکت فناوری پیشرفته استان ژجیانگ، 2009

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی CCS، 2018

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت CCS، 2018

گواهینامه CE موتور و پمپ هیدرولیک، 2016

گواهینامه CE درایوهای انتقال هیدرولیک، 2016

گواهی CE وینچ هیدرولیک، 2016

گواهینامه سیستم مدیریت مالکیت معنوی، 2016

ISO45001_گواهی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، 2019

برندهای پیشرو (صنعت)، 2017

گواهی پروژه ملی مشعل، 2007

گواهی محصول واحد اول استانی، 2010

برندهای یکپارچگی کیفیت، 2018

جایزه پیشرفت علمی و فناوری، 2011

گواهی استانداردسازی ایمنی کار، 2020

جایزه پیشرفت علمی و فناوری استان ژجیانگ، 2011

مجوز کسب و کار، 2019

جایزه تعالی ثبت اختراع چین، 2011

گواهینامه سازمانی با فناوری پیشرفته، 2017

جایزه برند تجهیزات هیدرولیک و لوازم جانبی، 2014

گواهی محصول جدید کلید ملی، 2011

جایزه پیشرفت علمی و فناوری Ningbo Beilun 2011

جایزه پیشرفت علمی و فناوری Ningbo Beilun، 2010

مرکز تحقیقات و توسعه شرکت های فناوری پیشرفته استانی، 2009

جایزه فناوری نوآوران، 2014

گواهی علامت تجاری معروف استان ژجیانگ، 2017