Хидравличен мотор

Хидравлични двигатели.Няколко серии хидравлични мотори се прилагат за различни инженерни приложения.